رم G.Skill 8 GB ( 2*4)

7,700,000 ریال بدون مالیات.

10 قلم