بسته 10 تایی - گلس مات

550,000 ریال بدون مالیات.

10 قلم

لیست موجودی گلس :

سامسونگشیائومیاپل
A01RM Note 8IP 6S (W.B)
A01CORERM Note 8TIP 6plus (W.B)
A022RM Note 8proIP 7/8 (W.B)
A02SRM Note 9IP 7/8plus (W.B)
A03SRM Note 9SIP XS
A10RM Note 9proIP XR
A10SRM Note 10 (4G)IP Xsmax
A11RM Note 10 (5G)IP 11
A12RM Note 10SIP 11pro
A20RM Note 10proIP 11promax
A20SRM Note 10promaxIP 12mini
A21RM 9IP 12
A21SRM 9AIP 12pro
A22 (4G)RM 9TIP 12promax
A22 (5G)MI 10TIP 13mini
A30MI 10TproIP 13
A30SMI 11liteIP 13pro
A31POCO F3IP 13promax
A32 (4G)POCO X3 
A32 (5G)POCO X3pro 
A42POCO X3GT 
A50POCO M3 
A50SPOCO M3pro 
A51  
A52  
A60  
A71  
A72  
A80  
A90  
   
M01  
M10  
M11  
M12  
M30  
M30S  
M31  
M32  
M51  
M52