حمل بسته‌ی شما

بسته ها باید حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت ارسال شوند. اگر شما روش های دیگری را برای پرداخت انتخاب کنید ممکن است مالیاتی بر آن افزوده شود. شما به هرنوع شیوه‌ی حمل را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد.

هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و ارسال می شوند.  ما پیشنهاد می کنیم سفارشات خود را در یک گروه جمع آوری کنید. ما نمی توانیم دو سفارش مجزا را با هم در یک گروه جمع آوری کنیم و مالیات برای هرکدام جداگانه محاسبه خواهند شد. بسته ها با تایید خود شما ارسال می شوند .

توجه داشته باشید تمام محصولات به ارزش کل کالا بیمه خواهد شد .

مسئولیت شکستگی و ... به عهده شرکت حمل و نقل می باشد .

5000 هزار تومان هزینه بابت بسته بندی به هزینه حمل اضافه شده است .